قیمت ذوب آهن اصفهان سایز ۲۰

خصوصیات محصول
سایز ۲۰
وزن ۲۴۰