قیمت مفتول سیاه ضخامت ۱.۵mm

خصوصیات محصول
ضحامت ۱.۵mm
حالت کلاف فابریک (سلفون دار)
وزن ۱۵