قیمت مفتول سیاه ضخامت ۲.۵mm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۵mm
حالت کلاف فابریک (سلفون دار)
وزن ۱۵