قیمت سیم خاردار ضخامت ۲.۵mm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۵mm
حالت سوزنی_حلقوی
وزن ۱۰kg
ضخامت خار ۲mm
قطر ۹۰cm