قیمت مش سایز ۶mm چشمه ۱۰cm چشمه:10cm

خصوصیات محصول
سایز ۶mm
حالت ساده
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۴.۶۸۰kg
چشمه ۱۰cm