قیمت مش سایز ۶mm چشمه ۱۵cm چشمه:15cm

خصوصیات محصول
سایز ۶mm
حالت ساده
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۳.۱۲۰kg
چشمه ۱۵cm