قیمت مش سایز ۶mm چشمه ۲۵cm چشمه:25cm

خصوصیات محصول
سایز ۶mm
حالت ساده
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۱.۸۷۰kg
چشمه ۲۵cm