قیمت مش سایز ۸mm چشمه ۱۵cm چشمه:15cm

خصوصیات محصول
سایز ۸mm
حالت ساده
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۵.۵۵۰kg
چشمه ۱۵cm