قیمت مش سایز ۸mm چشمه ۲۰cm چشمه:20cm

خصوصیات محصول
سایز ۸mm
حالت ساده
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۴.۱۶۰kg
چشمه ۲۰cm