قیمت میلگرد زیگزاگ ضخامت ۴.۸mm

خصوصیات محصول
ضحامت ۴.۸mm
حالت کلاف