قیمت میلگرد زیگزاگ ضخامت ۵mm

خصوصیات محصول
ضحامت ۵mm
حالت ۵۵ سانتی