قیمت لوله داربست سایز ۱۱/۲اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱۱/۲اینچ
ضحامت ۲.۵
واحد کیلوگرم
حالت ۶ متری