قیمت لوله تست آب سایز ۱۱/۴اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱۱/۴اینچ
ضحامت ۲.۵
استاندارد تست آب
واحد کیلوگرم
حالت ۶ متری