قیمت لوله گاز خانگی سایز ۱/۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱/۲ اینچ
ضحامت ۲.۵
استاندارد تست گاز خانگی
واحد کیلوگرم
حالت ۶ متری