قیمت لوله گاز خانگی سایز ۱ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱ اینچ
ضحامت ۲.۸
استاندارد تست گاز خانگی
واحد کیلوگرم
حالت ۶ متری