قیمت لوله گاز خانگی سایز ۱۱/۴اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱۱/۴اینچ
ضحامت ۲.۸
استاندارد تست گاز خانگی
واحد کیلوگرم
حالت ۶ متری