قیمت لوله گاز خانگی سایز ۳/۴ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۳/۴ اینچ
ضحامت ۲.۵
استاندارد تست گاز خانگی
واحد کیلوگرم
حالت ۶ متری