قیمت لوله گاز خانگی سایز ۵ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۵ اینچ
ضحامت ۴
استاندارد تست گاز خانگی
واحد شاخه
حالت شاخه ۶ متری