قیمت لوله گاز خانگی سایز ۶ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۶ اینچ
ضحامت ۴
استاندارد تست گاز خانگی
واحد شاخه
حالت شاخه ۶ متری