قیمت لوله API سایز ۱/۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱/۲ اینچ
ضحامت ۲.۸
استاندارد تست گاز API
حالت ۶ متری