قیمت لوله API سایز ۱ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱ اینچ
ضحامت ۳
استاندارد تست گاز API
حالت ۶ متری