قیمت لوله API سایز ۱ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱ اینچ
ضحامت ۳.۲
استاندارد تست گاز API
حالت ۶ متری