قیمت لوله API سایز ۱۱/۲اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱۱/۲اینچ
ضحامت ۳.۷
استاندارد تست گاز API
حالت ۶ متری