قیمت لوله API سایز ۱۱/۴اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱۱/۴اینچ
ضحامت ۳.۲
استاندارد تست گاز API
حالت شاخه ۶ متری