قیمت لوله API سایز ۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۲ اینچ
ضحامت ۲.۹
استاندارد تست گاز API
حالت ۶ متری