قیمت لوله API سایز ۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۲ اینچ
ضحامت ۳.۵
استاندارد تست گاز API
حالت شاخه ۶ متری