قیمت لوله API سایز ۲۱/۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۲۱/۲ اینچ
ضحامت ۳.۹
استاندارد تست گاز API
حالت ۶ متری