قیمت لوله API سایز ۲۱/۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۲۱/۲ اینچ
ضحامت ۳.۵
استاندارد تست گاز API
حالت شاخه ۶ متری