قیمت لوله API سایز ۳ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۳ اینچ
ضحامت ۳.۵
استاندارد تست گاز API
حالت شاخه ۶ متری