قیمت لوله API سایز ۳ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۳ اینچ
ضحامت ۴
استاندارد تست گاز API
حالت ۶ متری