قیمت لوله API سایز ۳/۴ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۳/۴ اینچ
ضحامت ۲.۸
استاندارد تست گاز API
حالت شاخه ۶ متری