قیمت لوله API سایز ۳/۴ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۳/۴ اینچ
ضحامت ۲.۹
استاندارد تست گاز API
حالت ۶ متری