قیمت لوله API سایز ۴ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۴ اینچ
ضحامت ۴
استاندارد تست گاز API
حالت شاخه ۶ متری