قیمت لوله اسپیرال کالوپ سایز ۲۴ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۲۴ اینچ
ضحامت ۶
واحد کیلوگرم
حالت ۱۲ متری