قیمت لوله اسپیرال کالوپ سایز ۳۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۳۲ اینچ
ضحامت ۸
واحد کیلوگرم
حالت ۶ متری