قیمت لوله اسپیرال اصفهان سایز ۱۸ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱۸ اینچ
ضحامت ۵
واحد کیلوگرم
حالت ۱۲ متری