قیمت لوله اسپیرال اصفهان سایز ۲۰ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۲۰ اینچ
ضحامت ۵
واحد کیلوگرم
حالت ۱۲ متری