قیمت لوله اسپیرال اصفهان سایز ۳۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۳۲ اینچ
ضحامت ۸
واحد کیلوگرم
حالت ۱۲ متری