قیمت لوله مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱/۲ اینچ
ضحامت ۲۰
واحد شاخه
برند وارداتی