قیمت لوله مانیسمان سایز ۲۱/۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۲۱/۲ اینچ
ضحامت ۲۰
واحد شاخه
برند وارداتی