قیمت لوله مانیسمان سایز ۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۲ اینچ
ضحامت ۲۰
واحد شاخه
برند وارداتی