قیمت لوله مانیسمان سایز ۱۱/۴اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱۱/۴اینچ
ضحامت ۲۰
واحد شاخه
برند وارداتی