قیمت لوله مانیسمان سایز ۳ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۳ اینچ
ضحامت ۲۰
واحد شاخه
برند وارداتی