قیمت لوله مانیسمان سایز ۵ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۵ اینچ
ضحامت ۲۰
واحد شاخه
برند وارداتی