قیمت لوله مانیسمان سایز ۶ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۶ اینچ
ضحامت ۲۰
واحد شاخه
برند وارداتی