قیمت لوله مانیسمان سایز ۸ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۸ اینچ
ضحامت ۲۰
واحد شاخه
برند وارداتی