قیمت لوله مانیسمان سایز ۲۱/۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۲۱/۲ اینچ
ضحامت ۴۰
واحد شاخه
برند اهواز