قیمت لوله مانیسمان سایز ۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۲ اینچ
ضحامت ۴۰
واحد شاخه
برند اهواز