قیمت لوله مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱/۲ اینچ
ضحامت ۴۰
واحد شاخه
برند وارداتی