قیمت لوله مانیسمان سایز ۳/۴ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۳/۴ اینچ
ضحامت ۴۰
واحد شاخه
برند وارداتی